„Wielki ruch „Solidarności”, który był odpowiedzią na niezapomniane wołanie Jana Pawła II z warszawskiego pl. Zwycięstwa i zmienił „oblicze tej ziemi”, zrodził się w mieście, w wielkich zakładach przemysłowych, od początku jednak wiatrem przemian ogarnął polską wieś poddawaną przez lata PRL-u socjalistycznym eksperymentom. „Solidarność” stała się bowiem zrywem ogólnonarodowym obejmującym wszystkie środowiska zawodowe i społeczne, w tym również rolników, nazywanych wówczas indywidualnymi, którzy najdłużej walczyli o prawo do posiadania niezależnych związków zawodowych.” *

Spis treści

Wstęp 5
Andrzej W. Kaczorowski, Niezależny ruch chłopski 1976-1980 9
Tomasz Kozłowski, Powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 1980-1981 33
Andrzej W. Kaczorowski, Kościół wobec rolniczej „Solidarności” 111
Jan Olaszek, „Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989 139
Andrzej W. Kaczorowski, Reaktywowanie NSZZ RI „Solidarność” 197
Kalendarium 209
Źródła i literatura 241

Na zdjęciu przed Sądem Najwyższym Władysław Szypuła. Fot. Lech Ścibor-Rylski