Loading

Tag: Kwiecień 1981

(2)

Protokół Porozumienia Bydgoskiego [17.04.1981]

POROZUMIENIE zawarte dnia 17 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy pomiędzy: Komisją działającą w imieniu Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Ogólnopolskim Komitetem Strajkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Bydgoszczy i Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność” przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ogólnopolski Komitet Strajkowy i Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ RI

karta z kalendarza – KWIECIEŃ 1981

Pryncypialne stanowisko władz w kwestii zarejestrowania NSZZ RI „Solidarność” zdecydowanie utrudniało prowadzenie negocjacji, choć rolnicy wykonali w kwietniu kilka gestów, które miały ułatwić rozwiązanie sporu. Przyspieszeniu porozumienia służyło między innymi spotkanie 6 kwietnia reprezentantów OKZ z prezesem NK ZSL Stanisławem Gucwą i członkiem Biura Politycznego KC PZPR Kazimierzem Barcikowskim, podczas którego rozmawiano o możliwościach opublikowania